Back
BackToMain
PrevMode
Mode
על בית הספר
מקצועות לימוד
חינוך חברתי
מאפייני הבלדה הסקוטית

מאפייני הבלדה הסקוטית:

1. הבלדה היא שיר סיפורי- היא בנויה כשיר, (יש בה בתים וחרוזים), אך יש בה גם

    עלילה.

2. הגיבורים הם לרוב בני המעמד הגבוה. (אבירים, לורדים, אצילים וכדומה).

3. הבלדה מעלה מצבי הכרעה גורליים. הרגשות בה עזים אך חבויים.

4. האוירה בבלדה קודרת, עצובה ומסתורית.

5. בבלדה יש פערי מידע רבים, היוצרים מתח, סקרנות ושיתוף של המאזין/הקורא.

6. בבלדה יש דיאלוג דרמטי בין הגיבורים.

7. הסיום לרוב יהיה טרגי- מוות או דרך ללא מוצא. הסוף הוא גם בדרך כלל 

    הפואנטה- נקודת השיא בעלילה, היוצרת מהפך ןתדהמה ב"קו המחשבה" של

    הקורא.

8. בבלדות יש חזרות מרובות, שגורמות לעיכוב בעלילה ולהגברת המתח.

9. לאורך הבלדה מפוזרים רמזים מטרימים לסוף הטרגי.

 

 

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לוגו

לניהול תכנים ואתרי אינטרנט  ליצירת קשר עם מנהלת האתר     leahsap@walla.co.il